Informácie o prudukte:
Kategória: Kozmetika
Dodavateľ:DrMax
Cena:5.49 €
Dr.Max Repellent Spray 4,5 (90%) 7 x hodnotené

Sprej s repelentným účinkom proti hmyzu – vhodný na aplikáciu na pokožku aj odevy. Spoľahlivo odpudzuje komáre, kliešte a mušky. Účinkuje aj proti komárom tigrím (aedes albopictus). Plná repelentná účinnosť proti komárom trvá najmenej 4 hodiny, proti muškám najmenej 5 hodín a proti kliešťom najmenej 30 minút. Prípravok nie je určený na priemyselné alebo profesionálne použitie. Návod na použitie: pred použitím pretrepte. Prípravok aplikujte pravidelnými nástrekmi tak, aby rovnomerne pokryl pokožku alebo oblečenie. Na tvár a krk nestriekajte, aplikujte prípravok na dlaň a rozotrite. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý nekrytý povrch pokožky, odevu a obuvi. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu a nylon. Či nedochádza k poškodeniu iných tkanín alebo plastových súčastí odevu, je nutné vyskúšať. Môže poškodiť plastové povrchy. Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenú od slnka alebo čerstvo oholenú. Zamedzte styku prípravku s očami a ústami. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok obsahuje extrémne horkú prísadu denatonium benzoate, ktorá odrádza od náhodného požitia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte na slnku alebo v blízkosti zdroja sálavého tepla. Upozornenie: prípravok nesmie byť používaný u detí mladších ako 2 roky. U detí od 2 do 12 rokov používajte najviac dvakrát denne. Aplikáciu na mladšie deti robí iba dospelý, deti nad 12 rokov môžu repelent používať pod dohľadom dospelých. Nepoužívajte inak ako podľa návodu. Prvá pomoc: pri zasiahnutí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Pri požití: okamžite volajte toxikologické informačné stredisko/lekára. Pri podráždení kože: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Upozornenie: používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
© 2021 Prírodná lekáreň, super ceny!