Informácie o prudukte:
Kategória: Bodnutie hmyzom a repelenty
Dodavateľ:PARAKITO
Cena:19.95 €
PARAKITO Náramok pre dospelých Sport 4 (80%) 10 x hodnotené

Pokyny: vložte aktívnu peletu* do náramku noste ho na zápästí alebo na členku, alebo ho majte blízko seba *15 po sebe nasledujúcich dní difúzie na peletu obsahuje: lavandin, extrakt z levandule hybridnej, geraniol, extrakt z vôňovca winterianovho, terpentínový olej, extrakt z klinčeka, extrakt z mäty pripornej, extrakt z muškátu vonného bezpečnostné opatrenia: biocídne výrobky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Neprehĺtajte, neoblizujte a po manipulácií si umyte ruky. Aby ste predišli riziku vdýchnutia a prehĺtnutia, nenechávajte v dosahu detí do 36 mesiacov. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody. Po zasiahnutí očí: opatrene ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstránte ich. Ihneď volajte lekára.ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Obsah zneškodnite pomocou autorizovaného poskytovateľa likvidácie nebezpečného odpadu alebo zberného strediska s výnimkou prázdnych čistých nádob, ktoré je možné zlikvidovať ako odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Núdzové číslo 112. Biocídny produkt typu 19 repelent 70,6g/kg lavandionového oleja (cas 91722-69-9) 58,8g/kg geraniolu( cas 106-24-1) distribútor, držitel autorizácie: xenon pharma s.r.o., stará vajnorská 37, 83104 bratislava číslo autorizácie: bio/532/d/20/cchlp vyrobené vo francúzsku – balené v eú
© 2021 Prírodná lekáreň, super ceny!